- Komerční sdělení -finance
DomůRady a NávodyEliminace řetězení může přinést nižší ceny tepla pro občany

Eliminace řetězení může přinést nižší ceny tepla pro občany

Pokud je v zájmu zástupců městských částí bezprostřední snížení ceny tepla, lze toho dosáhnout eliminací řetězení v dodávkách tepla. Pokud je totiž celý řetězec od výroby po odběrné místo v rukou jednoho provozovatele, platná legislativa garantuje konečnému spotřebiteli nejnižší cenu tepla. Nedochází totiž k tvz. řetězení nákladů a zisku v dodávce tepla. Konstatuje to státní společnost MH Teplárenský holding (MHTH).

Podle ní je však běžnou praxí, že do řetězce vstupuje další subjekt, většinou jako provozovatel sekundárních rozvodů. Ten sice v souladu s pravidly regulace, ale podle společnosti mnohdy zbytečně, způsobí navýšení ceny a tím i nákladů na teplo pro občana. Do pozornosti dává i to, že města mívají uzavřené smlouvy s provozovateli své tepelné infrastruktury, které nezajišťují kromě přiměřené ceny ani její průběžnou modernizaci.

„S ohledem na uvedené se nám jeví iniciativa městských částí Staré Město a Ružinov v Bratislavě, směřující k efektivnímu provozu svého dálkového vytápění cestou minimalizace nákladů a modernizace svých aktiv jako přirozená a legitimní,“ uvádí MH Teplárenský holding ve svém stanovisku.

Právě vedení zmíněných bratislavských městských částí hovoří o zasmluvnění této společnosti zvláštním zřetelem. Takové řešení hájila na květnovém jednání poslanců starostka Starého Města Zuzana Aufrichtová, argumentujíc dlouholetou nespokojeností obyvatel se nynějším dodavatelem tepla, společností Termming. Jednání se státním teplárenským holdingem začala i pro avizované zvyšování cen od podzimu. Poslanecký sbor se změně dodavatele nebrání, požaduje však veřejnou soutěž. zvláštním zřetelem odmítá.

O dodavateli tepla na 20 let se má jednat iv Ružinově. Místní zastupitelstvo se tématem tepelného hospodářství zabývalo již začátkem května, tématem by se mělo zabývat také na červnovém jednání. Poslanci Týmu Bratislava pro Ružiny na sociální síti napsali, že na nedávném setkání s MHTH, kde státní společnost představila svou nabídku, měl starosta předestřít, že nejvýhodnějším řešením je zasmluvnit tuto společnost zvláštním zřetelem. Deklarují připravenost dále jednat a nalézt nejnižší cenu přes soutěž.

I samotný holding poukazuje na to, že institut zvláštního zřetele při takovém typu projektů byl již v minulosti vícekrát použit k zajištění výběru optimálního provozovatele v teplárenství. Ten ovšem kritizují nejen někteří poslanci, ale například i společnost Termming, která dodává teplo obyvatelům Starého Města. S podnětem se již obrátila na některé státní instituce. Snahu vedení samosprávy řešit věc bez veřejných zakázek považuje za netransparentní.

3d illustration

MHTH ve svém stanovisku zároveň deklaruje závazek modernizovat rozvody, které mají v daných částech města více než 50 let a dosud obnoveny nebyly. Cílem je minimalizovat ztráty tepla a připravit celou síť na integraci obnovitelných zdrojů tepla. Prvním z kroků, které směřují k dekarbonizaci, má být využití dosud do ovzduší mařeného tepla z městské firmy Odvoz a likvidace odpadu. Na základě spolupráce s hlavním městem má toto teplo začít proudit nejen do uvedených městských částí začátkem roku 2023.

zeny

Mohlo by Vás zajímat

PR článek